Buvikveien 23

4950 Risør Norway

+47 37150266

Kundeservice

Man - Fre: 7:00 - 15:30

Båten MY Sylfiden henger i stropper fra lastebil utenfor Risør Trebåtbyggeri

MY SYLFIDEN

“ MY Sylfiden – en Pettersonbåt I norsk eie.”

Carl Gustav Petterson 1876 – 1953 ble født samme år som Carl Benz lot en bensin -luft blanding eksplodere i en sylinder, og slik fikk utviklet en kraft på 1,5 hk. Benz startet med dette forsøket en utvikling som ingen kunne forutse eller drømme om i sin villeste fantasi, og som har gjort Norge til et av verdens rikeste land.

Petterson blir i dag alltid knyttet til lange slanke båter av en type vi kaller «smuglere»

Hans foretrukne forhold mellom lengden av båten og bredden av båten var 1 til 6. MY Sylfiden er 12m lang og med sin bredde på 1,95m har hun idealmål ifølge Petterson. Hun var forsynt med en stor motor og skar seg hurtig gjennom sjøen. I forbudstiden 1917 til 1927 var dette skattede egenskaper når smuglere skulle riste av seg tollvesenet sine båter.  Mulig ordet «smugler type» stammer fra denne tiden og denne aktiviteten.

Siden 1939 har samme familie vedlikeholdt og skattet MY Sylfidens egenskaper i nærmiljøet rundt Ålesund. Etter 112 år er det nå tid for en større reparasjon som vi i Risør Trebåtbyggeri har vært så heldige å bli spurt om å gjøre:

Etter en lang reise på lastebil og et luftig svev landet MY Sylfiden i verkstedet vårt i september 2021.

Høyt hevet over de fleste tar hun et overblikk og slår seg så til ror i verkstedet

 

MY Sylfiden på plass i verkstedet vårt


MY SYLFIDEN PÅ PLASS I VERKSTEDET

MY Sylfiden på plass i verkstedet vårt

FORSTEVNEN MÅTTE BYTTES GRUNNET RÅTE
HER LIGGER DEN KLAR FOR KOPIERING

Bildet viser en råtten del før den skal kopieres

RÅTTEN OG BRUKKET KJØL ER IKKE MULIG Å REDDE. ALT MÅ BYGGES PÅ NYTT.

Den gamle kjølen på MY Sylfiden før riving

NY FORSTEVN BEARBEIDET OG KLAR FOR KOPIERING

Ny forstevn laget i eik

NYTT DEKK I MAHOGNY

For at vi skal lage et produkt som er stabilt over tid er vi kommet til at den anbefalte løsningen er å lime dekket opp av 3 lag a 4mm mahogny. Tykkelsen etter pussing vil bli ca. 11mm. Vi limer 4 dekksbord (paneler) med en dekksbue på ca. 25 mm pr 1m. Bredden på dekksbordene er likt nåværende dekk på Sylfiden. Dekksbordene limes sammen langskips og det freses ned en fjær slik at vi får et dekk med utseende lik 1910 utgaven av Sylfiden.

Nytt dekk i mahogny vakuumeres
Ferdig limt og pusset dekksbord

NY FORSTEVN, KNE OG KJØL , RYGGRADEN I BÅTEN ER NÅ NY

NY KJØL

Vi måtte lage ny kjøl i 3 deler. Her ser dere ferdig freste emner med fransk lås klar til å monteres i båten og hvordan den skjøtes, limes og boltes fast.

Emnet til kjøl
Ferdig freste emner
Kjølen monteres

BORDGANGER I EIK MERKES

FØRSTE BORDGANG I EIK

Bordgang i eik er satt på.

Her ser dere John merker bordganger i eik før de skal høvles, steames og monteres på båten. Litt uvant når man er vant til større robuste skøyter å tilpasse 20 mm eikebord i en 12 meter lang båt. Men Pettersson og hans motorbåtkonstruksjoner er delikate og dimensjonene er pint ned til et minimum. Med det oppnådde han lav vekt og høy fart med relativt liten motorkraft.

MANGE FELLINGER I LANGSTOKKENE TIL MOTORFUNDAMENTET

HER ER MOTORFUNDAMENTET SNART FERDIG LAGET

BJELKEBÆRER OG RIBBER I FORPIGGEN

Gamle bjelker og bjelkebærer i forpiggen fjernet og erstattet av nye etter at underliggende ribber er reparert og/eller skiftet.

Skroget har en så krapp kurve mellom skuteside og bunn at ribbene har lett for å brekke selv om de steames ved montering. Om man ser på de gamle spantene, så er det svært få av dem som er intakte i akterskipet. En kjent metode for å avhjelpe dette er å splitte ribbene der bøyen er krappest. Når ribbene klinkes etter at de er blitt kalde vil denne metoden sikre at ribbene får en større holdbarhet. Ribbene splittes med et tynt bandsagblad før steaming. Vi økte dimensjonen tverrskips med 2 mm for å kompensere for sagkuttet.

RIBBER SPLITTES

RIBBER STEAMES
Ribbene har en dimensjon på 27 mmx27 mm og må steames i ca 1 time. Gammelt mål er 1 time i kokerenna pr tommes tykkelse, altså25 mm = 1 time i kokerenna.

BORDGANGER OG RIBBER
Nye bordganger klinkes i gamle og nye ribber som opprinnelig.

TREDJE BORDGANG

3. bordgang er tilpasset og festet med bolter i jernspant, kobberklink i ribber og skruer i bunnstokker, stevn og kjøl. Sett mot forstevn.

3. bordgang akter.

Alle ribbene måtte byttes. Før de er festet med klink og skruer stikker endene opp over dekk.

Ribbene er nå festet og er nå et robust reisverk for huden. Svært få av ribbene brakk fordi vi hadde splittet dem.

Tre mann må til for å bøye ribbene på plass i akterskipet

Vi valgte å fornye bjelkelaget i forskipet først, slik at vi ikke skulle få formendringer i overbygget. Nå går vi i gang med dekket i hytta og hyttesidene.

Båtbygging kan være litt av et puslespill. Tenk på alle boltene, kobberklinkene og skruene som er brukt for å lage denne sterke gode konstruksjonen. Et nitid, nøyaktig og møysommelig arbeid er utført av våre dyktige håndverkere.

MOTORFUNDAMENT

 

Joseph fester bordgangene med kobberklink og syrefaste bolter.

John hekter bordgang nr 6.

Blir det ikke fint? De tre nederste borgangene er i eik og resten blir i mahogny.

NÅ ER DET LENGE SIDEN SIST, OG HER HAR MYE SKJEDD

Den siste bordgangen i mahogny er tilpasset og festet, og Jørgen er i gang med å pusse vekk lim og slette skroget. For at dette skroget skal bli slett, glatt og pent, kreves at treverket høvles langsetter, diagonalt og langsetter igjen. Man må nøye søke etter kuler og søkk, først med el-høvel, så trehøvel, pussemaskin og lange pussebrett med sandpapir som finish, først grovt og så fint pussepapir.

Som dere ser, så trer den gamle Sylfiden frem i ny drakt. Ny hud, nye hyttesider og nytt dekk, men med original innredning.

Bjelker og kraveller i fordekket er laget nye, mens vi kunne bevare nesten alle bjelkene i hytta.

NYTT DEKK I MAHOGNY

De trelagslaminerte dekkspanelene henter vi nå frem og tilpasser de på båten. De ytterste og lengste panelene ble skåret ut først, de to panelene i midten vil bli tilpasset til slutt.

Dollbordet festes til dekkspanelet ved montering. Når alle flater og deler er tilpasset og montert «tørt», vil  innvendige flater bli behandlet med beis og lakk før endelig montering.

Vippeluke til fordekket ligger klar til overflatebehandling og senere montering.

Tilsvarende for skyveluken akter.

ET TIDLIG GLIMT I DEN NYE SYLFIDEN.

Her blir det vakkert!


Nydelig lakket mahognyhud i kontrast til nye ribber i eik

ET KUNSTVERK BLIR TIL

Akterspeilet var originalt gjæret sammen med huden. Vi valgte å gjære fribordet, mens i bunnen avsluttes bordgangene flush med ytterkant av akterspeilet.

 

 

 

 

 

 

Dette er ikke enkelt og krever spesialverktøy. Her viser Jørgen hvordan han laget en enkel høvel for å rette av endene av hudbordene. En spesialformet eikekloss med en spalte i, og et skarpt stemjern festet med en kile.


Men husk, det må være et skarpt stemjern!!!

IMG_6626


Nydelig felling av speilet mot huden

Viktig at dette festes og limes godt til spanteverket.

Mange timers pussing med pussebrett og følsom kontroll med håndflaten, gir et fantastisk resultat.

IMG_6686

Vi unner oss et bilde av ferdig pusset  skrog. Sluttfinish med 240 sandpapir, forsiktig vannbeising og 240 sandpapir på nytt.


2 strøk med mahognybeis


De 5 første lakkstrøkene er påført, og det nærmer seg………..