Buvikveien 23

4950 Risør Norway

+47 37150266

Kundeservice

Man - Fre: 7:00 - 15:30

Historie

Etableringen

Da Niels Raahauge i 1979 flyttet produksjonen av de populære plastsjektene «Risør 23» og «Risør 27» til mer moderne lokaler på Akland kom «Buvika Slipp og Båtbyggeri» for salg og fire unge båtbyggere fikk oppfylt drømmen om å starte eget båtbyggeri.

De fire båtbyggerne som startet Risør Trebåtbyggeri var Ole-Jacob Broch, Leif Nilsen, Jeppe Jul Nilsen og Bjørn Vatne. De var alle innflyttere, Ole-Jacob kom fra Bergen, Bjørn fra Alvdal mens Leif og Jeppe kom fra Oslo, men de hadde det til felles at de hadde fått sin opplæring ved båtbyggeriene på Moen. Bjørn fikk sin grunnopplæring fra Gregersens Båtbyggeri mens de andre for gikk i lære hos naboverftet, Verner Hansens Båtbyggeri.

Med god hjelp av Distriktenes Utbyggingsfond og Søndeled Sparebank tok de over båtbyggeriet i Buvika og byggenummer 1 ble en flott rosjekte for Leifs far. Dette var en tid da trebåten ennå hadde betydelige markedsandeler og bare i Risør distriktet sysselsatte trebåtindustrien et 30-talls båtbyggere.

Colin Archer seilskøyter

Det ble tidlig klart at det var Colin Archer inspirerte skøyter som skulle bli Risør Trebåtbyggeris varemerke og snart kom første bestilling med kontrahent fra Arendal. Skøyta på 32 fot ble tegnet av Jeppe som hadde lært skipskonstruksjon fra England. Skøyta ble byggenummer to og fikk navnet «Tora». Snart fulgte flere båter signert Jeppe Jul Nilsen og med skøyter som «Frøya» og «Carmen» fikk båtbyggerne snart et godt ry for solide, vakre og ikke minst raske seilskøyter. Pressen var også begeistret og Seilas skrev om Carmen; «Det er neppe en overdrivelse å påstå at den 49 fot store skøyta som i disse dager gjøres klar til sjøsetting hos Risør Trebåtbyggeri er den flotteste Colin Archer seilskøyte som noen gang er bygget».

Risør Trebåtfestival

I 1984 var Leif med å etablere Risør Trebåtfestival som umiddelbart ble en stor suksess. Arbeidet med festivalen var tidkrevende og det ble mindre tid til å bygge båter. Leif valgte derfor å forlate båtbyggerfellesskapet i Buvika til fordel for festivalen og startet i 1990 LN Yacht.

Klara og Den Sorte Dame

Båtbygger Ingar Sørensen kom inn på eiersiden 1987 og hans kunstneriske evner fikk raskt blomstre da Kristiansand Dyrepark i 1989 bestiller «Klara», en sjørøverskute basert på Torbjørn Egners bøker om Kaptein Sorte Bill. Om Ingar måtte forholde seg til Egners ønsker da han designet «Klara» fikk han fri hender da Dyreparken kontraherte sin andre skute fra Risør Trebåtbyggeri. Resultatet ble «Den Sorte Dame», en 1600-talls fregatt med akterspeil i form av et digert dødninghode. «Den Sorte Dame» ble levert i 1994 og er trolig et av de mest kjente fartøyene bygget her i landet. Ingar døde dessverre brått året etter og er dypt savnet.

 

Dørkproduksjon

Jeppe Jul Nilsen forlot Risør Trebåtbyggeri i 1993, men fortsatte å samarbeide med båtbyggeriet som konstruktør. Espen Sommerfelt som hadde jobbet ved Risør Trebåtbyggeri siden 1987 kom inn på eiersiden etter Jeppe. I likhet med de andre eierne hadde også Espen bakgrunn fra båtbyggeriene på moen der han jobbet for både Verner Hansen og Harald Gregersen.

Med Espen kom også en vellykket satsning på dørkproduksjon for plastbåtindustrien. Det ble investert i datastyrt CNC-fres og arbeidsstokken ble doblet på kort tid. Årene fram til bransjekollapsen i 2008 var gode år for Risør Trebåtbyggeri og lokalene ble utvidet med kontorfløy, spiserom og nye garderober.

Restaurering

Etter millenniumskifte ble det lengre mellom nybyggene. Restaureringsarbeid og fartøyvern ble en stadig større oppgave og maritime klenodier som Sparkman & Stephensens «Hestia», Kong Olavs «Bingo» og 10-meteren «If» fra Christian Jensen ble alle restaurert i Buvika. Sistnevnte ble premiert med «Beste verftsrestaurerte båt» under Risør Trebåtfestival i 2007. Risørs egen bilferge, MF «Øisang» er også restaurert ved Risør Trebåtbyggeri og er regelmessig inne for vedlikeholdsarbeid.

Etableringen av Moen Trebåtbyggeri

Risør Trebåtbyggeri holder til i moderne oppvarmede produksjonslokaler som egner seg godt til både nybygg og fartøyvern, men har ikke mulighet for å ta i hus båter større enn 50 fot. For å styrke fartøyvernarbeidet ble det derfor inngått leieavtale med Verner Hansen om båthusene på Moen i 2004. Båthuset til Verner Hansen er på 1000kvm og kan huse fartøy opptil 100 fot. I leieavtalen inngår også båthuset etter Em. Moen & Sønn, også det på 1000kvm.

I 2005 stiftet Ole-Jacob Broch, Espen Sommerfelt, Lars Grønvold, Bjørn Vatne og Jens Hansen «Moen Trebåtbyggeri AS». Moen Trebåtbyggeri leier lokalene av Risør Trebåtbyggeri og bedriftene har felles administrasjon i Buvika. I dag har Moen Trebåtbyggeri tre eiere; Lars Grønvold, Espen Sommefelt og Ole-Jacob Broch.

Konserthuset Kilden og Den Norske Opera

Med CNC-fresen åpnet det seg flere nye markeder og Risør Trebåtbyggeri har fått flere prestisjetunge utsmykningsoppdrag. Mest oppmerksomhet har vi fått får Bølgeveggen til konserthuset Kilden i Kristiansand og søylene ved Den Norske Opera i Oslo. I samarbeid med kunstnere og arkitekter har vi også levert utsmykninger til Sam Eyde Vgs, Kragerø barneskole og Nidarvoll barnehage i Trondheim.