I 1943 etablerte Thor Nilsen Sauvik eget båtbyggeri på Moen. Sauvik hadde tidligere drevet “Brødrene Moen og Nilsens Båtbyggeri” sammen med sine svogere, men fikk nå bygget eget båthus 50 meter øst for sin gamle arbeidsplass. I forbindelsen med byggingen av minesveiperen KNM “Tista” ble båthuset forlenget på begynnelsen av 50-tallet og er i dag det største av de fire båtbyggeriene på Moen. I 1965 kjøpte Verner Hansen båthuset og drev det fram til 1999, da “Moen Slipp og båtbyggeri” overtok driften. Høsten 2004 inngikk eierne av Risør Trebåtbyggeri en leiavtale med Verner Hansen som omfattet båthusene etter “Brødrene Moen og Nilsen” og Thor Sauvik. I 2005 ble Moen Trebåtbyggeri etablert. Båtbyggeriene på Moen er et av de viktigste kulturminnene i Risør kommune og Riksantikvaren har uttalt at de er av stor nasjonal verdi. Med støtte fra Aust-Agder fylkeskommune, Kulturminnefondet, Stiftelsen UNI, Sparebanken Sør, Riksantikvaren og Risør kommune jobber vi med å sikre kulturminnene på Moen. Båthuset etter “Brødrene Moen og Nilsen” fra 1916 er nærmest ferdig restaurert og nå er arbeidet med båthuset etter Thor Sauvik i gang. Det er det østre tilbygget som først blir restaurert og som dere vil se av bildene er det en stor oppgave. Arbeidet med østre del av båthuset er støttet av Kulturminnefondet, Aust-Agder Fylkeskommune og Stiftelsen UNI.