Boy Leslie ble kom til Moen Trebåtbyggeri november 2008. Seilkutteren som ble bygget i England i 1911 var da i ganske dårlig forfatning og trengte omfattende restaurering. I løpet av de seks årene hun har ligget på Moen har Boy Leslie fått nye spant, kjølsvin, garnering, skandekk og dollbord, skansekledning, rekke og rekkestøtter. Store deler av dekk, hudplank, forstevn og stevnkne er skiftet og dekk og skrog er drevet. Under dekk er nesten alt nytt. Mannskapsbanjeren med bysse, aktersalongen, toaletter, tekniske installasjoner og motorer er nytt. I juni 2014 ble Boy Leslie sjøsatt og det jobbes nå med den nye riggen. Det gjenstår også noe arbeid med det elektriske anlegget.