Buvikveien 23

4950 Risør Norway

+47 37150266

Kundeservice

Man - Fre: 7:00 - 15:30

IMMANUEL

 

Immanuel er en av de få båtene som er bevart av båtbygger Nils Eriksen fra Narvika ved Søndeled, og kanskje den som er mest intakt.

«NO 73, EN LODSBAAD
til Lodserne i Lyngør – 25 fod i Kjølen, Pris kr 1700 …»

Dette sitatet er hentet fra ordreboken til båtbygger Nils Eriksen, Narviken i Søndeled ved Risør og viser siste ordrenummer i året 1905, fra de tre losbrødrene Jensen på Lyngør, Johan, Nils og Jens. Båten fikk navnet «lmmanuel»- «Gud med oss», et tillitsskapende navn for dem som seilte med henne.

I Søndeled var Eriksen blant de første kravellbyggerne og er kjent for å ha videreutviklet Barmenbåten. Han tok det beste fra flere båttyper, Hvalerbåtens seileregenskaper og Arendalsbåtens sjødyktighet, og kombinerte dette i båttypen som i dag er kjent som Risørskøyta.

Nils Eriksen skal ha bygd mer enn 200 skøyter i sin tid, men nærmest hans hjerte stod de over 80 losbåtene han bygde. Losenes ve og vel var han opptatt av, de skulle ha det beste som kunne skaffes, og at losbåtene hans ble anerkjent viser det faktum at de ble brukt langs hele kysten fra Stavanger til svenskegrensen.

  1. januar 1984 ble restene av Immanuel slept til båtbygger Wilhelm Dannevig på Hisøya og store restaureringsarbeider ble igangsatt. I 1986 var arbeidene ferdig og det var bare spantene fra kjølen og opp til vannlinjen og slemholtet, som var igjen av den opprinnelige båten. I tillegg hadde hun fått ny innredning.

 

 

 

Foto: Halvard Ellefsen

Immanuel er nå slippsatt og tatt inn i den store slipphallen vår.

Vi har fjernet all malingen i fribordet for å få oversikt over råteskadene i skroget.