Buvikveien 23

4950 Risør Norway

+47 37150266

Kundeservice

Man - Fre: 7:00 - 15:30

Bygningsvern Risør Trebåtbyggeri avd. Moen

Verner Hansen’s båtbu, istandsetting tilbygg over vinsj, sidebygg vest og gammelt kontor.

Kulturminnet som Risør Trebåtbyggeri A/S disponerer på Moen er det gamle båtbyggeriet til Tor Nilsen Sauvik, bygget i 1943 da han startet egen virksomhet. Verner Hansen kjøpte etterhvert denne båtbua, og drev med båtbygging og restaureringsarbeid helt frem til 2004. Han mottok Bygningsvernprisen i 1997 fra Aust-Agder Fylkeskommune. Aust-Agder Fylkeskommune uttaler i forbindelse med utdelingen av prisen at bygningen er «av nasjonal interesse å bevare». I 2005 startet Ole-Jacob Broch, Espen Sommerfelt, Bjørn Magne Vatne, Lars Grønvold og Jens Aksel Hansen,  Moen Trebåtbyggeri AS. I 2016 ble denne båtbua skilt ut fra Moen Trebåtbyggeri og drives nå av  Risør Trebåtbyggeri ved Espen Sommerfelt og Ole-Jacob Broch.  Lars Grønvold kjøpte Moen Trebåtbyggeri og driver sin virksomhet i den gamle båtbua til Emmanuel Moen og sønn. Det har altså vært drevet kontinuerlig trebåtbygging i denne bua frem til dagens dato.

Det gamle bygget som Thor Nilsen Sauvik bygget i 1943 representerer et unikt kystkulturminne, men bygningen er i veldig dårlig forfatning.

Risør Trebåtbyggeri har mottatt istandsettingsmidler fra fylket og gjennomfører i disse dager et Bedriftsinternt opplæringskurs via Nav, innen bygningsvern. Skadekartlegging og metodevurdering er en viktig del av kurset. Vi var så heldige å ha Einar Engen fra Norsk Kulturminnefond som instruktør i temaet. Dette er jo med å styrke fagkompetansen innen bygningsvern ved Risør Trebåtbyggeri.