Buvikveien 23

4950 Risør Norway

+47 37150266

Kundeservice

Man - Fre: 7:00 - 15:30

BYGNINGSRESTAURERING

Det er etablert stillinger og adkomst på begge sider av bygget og på endeveggen mot sjøen. Gamle takstein ble tatt ned med takheis og lagret på paller med karmer.
Under arbeidet med å fjerne takstein brukte vi i noen områder stige å gå på. Dette for å bedre sikkerheten.
Ytterdelen av taket mot sjøen så særs dårlig ut. Tydelig nedbøy mellom endevegg og første takstol tydet på betydelige skader i takbord og åser. Vel følg med dette blir alvorlig etter hvert som vi fjerner stein.
Under taksteinene var det et lag med Huntonit- sutak, som hadde holdt seg godt. Sløyfer og lekter var imidlertid angrepet av husbukk overalt.
Isbordet og vannbordet var ødelagt.
Veggen på oppløftet tettet med tjærepapp. Foreløpig vurdering er at denne må skiftes.
Taktroa var ekstremt spist av husbukk, det er er vel det dårligste taket vi har vært borti på Moen. Både gamle og «nye» bord var så spist at vi vanskelig kan bruke noen av dem, men vi prøver og ser.
Her var det ikke mye som kunne gjenbrukes.
Her ser en tydelig årsaken til at taket var så nedbøyd i det første «rommet» mot sjøen: Åsene var spist av husbukk og svekket av råte. Før arbeidet med å fjerne taktroa ble igangsatt, monterte vi to wire over mønet. I disse ble to fallsikringsblokker montert, slik at to personer kunne arbeide, og samtidig være sikret med sele festet i en blokk som løp langs hele takets lengde.
Åsene samlet og klare for å kastes.
Alle åsene, inkl. mønsåsen og toppsvillen i veggen måtte byttes.
Sperren i endeveggen mot vest måtte byttes og det samme gjelder sperren mot øst i takstol nr.2.
Sperren i takstol nr 2 mot øst var betydelig svekket grunnet husbukk.
Toppsvillen ble byttet i en lengde på 10 meter og er skjøtet med en fransk lås. Den samme metoden er brukt på mønsåsen.
Hovedstolpen i endeveggen er tappet inn i tippsvillen. Svillen ble byttet og montert før vi skiftet sperren i ytterveggen. Dette for å sikre stabilitet i endeveggen mens vi skiftet sperren.
Det ble justert noe for setninger i endeveggen, ved å fore ca 16 cm på toppsvillen.
Rester av gammel toppsville og åser.
Det var noe råte- og husbukkangrep i panel i endeveggen, men dette er i kun noen få bord mot mønet.