Buvikveien 23

4950 Risør Norway

+47 37150266

Kundeservice

Man - Fre: 7:00 - 15:30

2017 BYGNINGSVERN

2017 Bygningsvern.

 

Risør Trebåtbyggeri erfarer en synkende etterspørsel etter våre hovedprodukter som er fartøyvern og reparasjon av trebåter.  Dette har utviklet seg over litt tid. Endringene i markedet vil vi prøve å møte med omstilling til en produksjon som ligger nær opp til vår fagkompetanse.

Bygningsvern vil være et område som ligger nær opp til vår båtbygger kompetanse.

 

I 2017 har vi hatt et kurs i bygningsvern med blant annet Einar Engen som instruktør.

Kurset bestod av praktisk innføring i bygningsvern, med spesiell vekt på grunnarbeider og stolpekonstruksjon. Tilrettelagt for håndverkere innen fagområdet trebåtbygger.

Vi tenker at ved å erverve oss tilleggskompetanse vil vi lettere kunne

omstille deler av bedriften mot bygningsvernet.

Dette vil gi et konkurransefortrinn fordi det er mye arbeid knyttet til bygningsvern som båtbyggerne ville være kompetent til å utføre etter at opplæringen er gjennomført.

 

Bygningsvernkurset er en videreutdannelse for håndverkere innen fagområdet tømrer-murer-trevare og bygningsinnredning og er svært relevant for trebåtbyggere.

 

80 % av dagens bygningsmasse Norge vil fortsatt stå i 2050. Riksantikvaren uttaler at 65 000 av disse bygningene skal behandles etter antikvariske krav.

 

Under her ser dere noe av restaureringen underveis.

 

Tydelige setningsskader i taket mot vest. Panel er sterkt angrepet av husbukk.

Hjørnestolpe mot vest og skråstiver helt ødelagt av husbukk.

Stolpe med holdestein før støping av nytt fundament.

Fundamenter på østsiden.

Stolpene er tappet i hanebjelkene.

Takbjelkene er støttet opp med kraftige 9 tommes stolper. Stolpene jekkes oppover i en egenkonstruert jekkekrybbe. Bjelkene løftes til taket er rett. Gamle stolper fjernes og nye felles til med tapp i toppen og mot holdestein i bunnen. Vi jekker samtidig på begge sider av mønet.

Nærbilde av husbukkangrepene.

Vi gravde på ca 2 m dybde for å sikre at betongfundamentene skulle få forankring i blåleira.

Midtstolpen ble erstattet av en ny i større dimensjon. Alle stolpene er nå skikkelig fundamenter og står på holdestein. Vi har også gravet vekk noe av terrenget utenfor slik at vi skal unngå sprut og fuktighet fra bakken.

Legg merke til at spikerslagene hviler på klamper og er festet i disse. Skråstøttene ble ikke fjernet før endeveggen var avstivet og panelt. Dette for å sikre nødvendig stabilitet i konstruksjonen.

Wiren går tvers gjennom midtstolpen og strekkfisken er montert mot vest.

 

Endeveggen paneles ferdig.

Sideveggen mot vest blir stående med gammel panel og gamle spikerslag en stund til.